BUDSKAP

Har ni ett budskap?
Går det fram?
Borde det vara bättre?

 

PRESSRELATIONER

Bygger ni pressrelationer?
Kan ni hantera dem?
Går ert budskap fram?

 

PR-VERKSAMHET

Varför är er svenska konkurrent mer välkänd?
Hörs ert budskap i Europa? Hörs det i Asien?
Hur bygger man en internationell PR-kampanj?

 

INNEHÅLL

Är det meningsfullt?
Vill man läsa det?
Kan man titta på det?

 

FINANSIELL PR

Ert rykte kan påverka er värdering – och tvärtom.
Förstår man ert tillväxtpotential?
Framgår er finansieringshistoria?

1
1

Mediator Europa

Mediator betjänar företag inom internationell handel och exportindustri. Vi bygger våra kunders rykte genom att lyfta fram viktiga ämnen och teman samt personer i Europas och Asiens nyhetsflöden.

Vi producerar högklassigt skriftligt och audiovisuellt innehåll för internationellt bruk samt ökar organisk trafik till våra kunders webbplatser.

Vår verksamhet bygger på ett omfattande säljnätverk i Europa och Asien samt på årtionden av erfarenhet inom internationell nyhetsverksamhet, reklam och filmproduktion.

PR-uppdrag

Mediator Europa planerar och genomför internationella PR-uppdrag i Europa och Asien.

Vi hjälper våra kunder att bygga sitt rykte och profilera sig i Europa och Asien genom att lyfta fram viktiga teman, ämnen och personer i nyhetsflödet på TV, i radio, tryckta dagstidningar och på webben.

Vi löser hur de önskade budskapen får en journalistiskt intressant bakgrund som når massmedierna. Vi adapterar implementeringen för att passa respektive lands kommunikationsförhållanden och nyhetsagenda samt säljer temat till nationella medier.

Vi ökar ökar organisk trafik till våra kundföretags webbplatser genom att styra nyhetsmediernas multinationella publik till våra kunders webbplatser.

Nätverk

Finansiell PR

Vi hjälper företag som söker finansiering att skapa en trovärdig equity story och behövligt marknadsföringsinnehåll. Vi betjänar i intern och extern kommunikation om företagsköp och fusioner.

Vi planerar marknadsföringsmaterial som krävs för offentliga köpeanbud samt sköter PR-uppdrag och kommunikationspolicy i anslutning till dessa. Vi producerar faktablad och presentationer samt kortfilmer för finansieringsronder/IPO.

Till börslistade bolag erbjuder vi kommunikation i enlighet med MAR-förordningen och värdepappersmarknadslagen samt Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser.

Innehållsproduktion

Vi planerar och producerar högklassiga kommunikationsinnehåll för våra kunders internationella bruk. Våra tjänster omfattar skriftliga innehåll för alla distributionskanaler samt audiovisuella produktioner.

Våra kortfilmer berättar uttömmande om vilket problem produkten eller tjänsten löser och vad företagets affärsverksamhet går ut på. Vi adapterar våra audiovisuella innehåll för alla europeiska språkområden samt en stor del av Asiens språkområden.

Se exempel: Marioff’s Hi-Fog.

Portfolio

The Conductor

Sortter – Bye Bye Korot

Sortter – Parhaan hinnan takuu

Posti – Snows in hell

Ailo’s Journey & Honka Log Homes

Ailo’s Journey & Honka

Ailo’s Journey & Suomutunturi

Ailo’s Journey TV Commercial

Fastest Bank in the World

Unilever: Don’t wanna B alone.

Ebookers Luxury – The Globe

6mR

Mediator Europa

F-Musiikki – Soitto alkaa Äffästä

Doctagon

Teslamed

Healthcare – A humane industry

Hi-Fog Water Mist Fire Protection

Dextra

Graviditas Dive

Graviditas Dive

Ferratum – Term Deposit

Ferratum

Beauty for All The Senses

Journalistbesök

Vi arrangerar internationella pressbesök i Europa och Asien för våra kunder. Vi planerar medie- och journalistlistor samt säljer temat till nyhetsredaktioner. Vi producerar pressmaterial, koordinerar interjuer och myndighetskontakter samt uppfyller journalisternas intervju- och fotograferingsönskemål.

Coachning

Vi betjänar företagens högsta ledning i att förbereda sig inför offentliga uppträdanden och intervjuer. Tillsammans bygger vi en praktisk kriskommunikationsplan, simulerar krissituationer och hjälper till att lösa dem.

Kunder

Kontakta oss


Mediator Europa
Hitsaajankatu 6
Helsinki
Finland

Mediator Europa Oü
F.R. Faehlmanni tn 6-3
Tallinn
Estonia

Ville Paija
Advisor
Tel. +358 40 5941255
ville.paija@mediatoreuropa.com